CARL-MAGNUS EDENBRANDT

Carl-Magnus Edenbrandt
carl-magnus@edenbrandt.se

Carl-Magnus är läkare, docent och specialist i palliativ medicin. ”Under min tid som
sjukhusläkare på 1980-och 90-talen upplevde jag vården av de döende patienterna och
deras
närstående som ytterst bristfällig. Jag fick hjälp att upptäcka hospicerörelsen och dess
helhetssyn på patientens fysiska, psykiska, sociala och andliga/existentiella behov vid livets
slut. ”Jag bytte bana och har nu arbetat mer än 25 år inom palliativ medicin.”
Carl-Magnus har varit ordförande i Svensk Förening för Palliativ medicin, utarbetat
vårdprogram och nationella riktlinjer, startat nordiska och svenska specialistkurser samt
medverkat till att palliativmedicin 2015 blev en medicinsk specialitet för läkare i Sverige.
”Jag tvingas reflektera över de existentiella frågorna och lär mig något nytt varje dag i mina
möten med patienter och närstående i livets slutskede eller med kloka föreläsare och nyfikna
kursdeltagare.”