PROGRAM 2020

Conveniums program 2020

Att leva med osäkerhet

Tisdagen 8 december 2020 kl 13-16

Världen präglas just nu av stor oro och osäkerhet. Eller har den inte alltid gjort det? Hur som helst utmanar pandemin oss att förhålla oss till det som vi inte vet. Vad gör oron, distansen och isoleringen med oss? Och hur kan vi förhålla oss till den här nya verkligheten?

Convenium erbjuder en eftermiddag för våra medlemmar att samlas och samtala kring ämnet samt att formulera ett välgrundat förhållningssätt. Den enskilda reflektionen kommer att näras av filosofiska och teologiska perspektiv som sedan diskuteras i grupp.

Seminariet hålls i kommunikationsplattformen Zoom som ger möjlighet att träffas visuellt samt samtala i mindre grupper. Plattformen är mycket användarvänlig och kräver inga förkunskaper. Är du osäker på hur Zoom fungerar kan vi hjälpa dig.

Seminarieledare är Axel Carlberg som har en livslång erfarenhet av att vara medvandrare i existentiella frågor; som präst, coach och på senare tid även filosofisk praktiker. Se webbsidan serioustalk.com

Datum:  Tisdagen 8 december  2020, kl 13-16
Var:  Platformen Zoom
Kostnadsfritt
Info och anmälan till axel.carlberg@upspring.se

Existentiell samtalsserie: ”Det sant mänskliga”

Vintern 2020, Lund, utvalda tisdagar, kl 19-21

Vi undersöker livets mest grundläggande dimensioner under fem höstkvällar; nämligen människan som kropp, som relation, som identitet och som andlig/existentiell varelse.

Samtalsledare Sofie Moritz Lemark, präst och leg psykoterapeut, och Axel Carlberg (se ovan).

Pris: 1100 kr för Conveniums medlemmar. Anmälan via mail till moritz.sofie@gmai.com samt inbetalning av kursbeloppet till Convenium på bg 5154-2918 eller swisha till 123 374 4125. Glöm inte ange namn, kurs och e-postadress.

Datum: Tisdagar 10/11, 24/11, 8/12, 12/1, 26/1 kl 19-21

Plats: Liberiet, strax söder om Lunds domkyrka.

Själen, kroppen och sinnligheten
INSTÄLLD!

Lördagen 5 september, kl 9.30-16.00, Österlen (plats meddelas senare)

1600-tals filosofen René Descartes var en av de första som framförde att kroppen, sinnena och själen är uppdelade. Men är det verkligen så? Kanske är det tvärtom dvs att det ena förutsätter det andra och att allt hör ihop. På denna workshop får du möjlighet att dyka ner i kroppen och det sinnliga genom övningar, samtal, föreläsningar och medveten närvaro. Tanken är att bjuda in en eller flera personer som arbetar med kroppskännedom, sexologi samt författare eller tänkare i ämnet.

Kursledare: Elisabeth Wickström, leg psykoterapeut och vice ordförande i Convenium, m fl.
Pris: 1500 kr (inkl lunch och fika). Anmälan: Anmälan via mail till elisbethwickstrom@gmail.com samt inbetalning av kursbeloppet till Convenium på bg 5154-2918 eller swisha till 123 374 4125. Glöm inte ange namn, kurs och e-postadress.

Filosofi på allvar: IKIGAI – om livets mening och meningslöshet

OBS:  NYTT DATUM:
Lördagen 4 Juli, Baskemölla, 9.30-16.00

I Myten om Sisyfos ställer Albert Camus saken på sin spets när han skriver: ”När man beslutar sig om livet är värt att leva, besvarar man filosofins mest grundläggande fråga.” Frågan gäckar inte bara filosoferna utan berör i högsta grad gemene man. Inte minst i dessa orostider när våra enskilda liv förvandlas till siffror i epidemiologernas beräkningar ställs frågan på sin spets för var och en oss. Vad är viktigt för mig just nu och i längre perspektiv? Vad är jag orolig för och vad hoppas jag på? Heldagsseminariet kommer att ge filosofiska perspektiv i hur spörsmålet om livets mening kan formuleras samt ge deltagarna möjligheten till en personlig strukturerad reflektion kring livets kärnfråga. Vi kommer att använda oss av det japanska begreppet ”IKIGAI” som kan översättas med ”Meningen med mitt liv”.
Kursledare: Axel Carlberg, doktor i etik. Han har ägnat sitt liv åt existentiella frågor i egenskap av själasörjare, etiker, coach och även seniorkonsult inom ledarskap.
Pris: 1500 kr (vilket inkluderar lunch och fika).
Anmälan via mail till axel.carlberg@upspring.se samt inbetalning av kursbeloppet till Convenium på bg 5154-2918 eller swisha till 123 374 4125. Glöm inte ange namn, kurs och e-postadress.

Existentiell läsning
INSTÄLLD!

Lördagen 13 juni, kl 9.30-16.00, Baskemölla

Under en heldags workshop får ni möjlighet att dyka ner i skönlitteraturens rika möjligheter till igenkänning och bearbetning. Workshopen utgår från verket ”Vuxna människor”, en nyutkommen roman av norska författarinnan Marie Aubert som bör läsas som förberedelse innan kursen. Deltagarna läser och utforskar tillsammans i helgrupp och i mindre grupper de existentiella frågor som berättelsen/verket väcker. Vi undersöker också på vilket sätt berättelsen kan arbeta med ens egna minnen

Kursledare: Cilla Nauman, författare och översättare av ”Vuxna människor”.
Pris: 1500 kr (inkla lunch och fika). Anmälan via mail till cillaungerth@gmail.com samt inbetalning av kursbeloppet till Convenium på bg 5154-2918 eller swisha till 123 374 4125. Glöm inte ange namn, kurs och e-postadress.

Bokcirkel på Österlen: Vi läser Ibsen!

Start: Måndagen 27/4, Borrby kl 18.00

Ett spännande initiativ från Conveniummedlemmen Suzanne Dahn:
Vi läser Ibsen tillsammans, tre nyutkomna romaner efter fyra pjäser av författaren. Den första vi läser är Klas Östergrens ”Hilde”. Romanerna gestaltar med kraft de Ibsenska temana friheten, valen och det mänskliga falskspel som samhälle och samvaro kräver. Vi äter en soppa tillsammans och pratar om de existentiella dimensionerna i romanerna. Start måndagen 27/4 kl 18.00 hos Suzanne Dahn i Borrby, därefter troligtvis måndagar kl 18-20 var fjärde vecka. Minst 6 personer, max 10.
Kontaktperson: Suzanne Dahn, mejl: livpaosterlen@gmail.com, tel: 0708676117

För allmänna frågor om kurserna eller Convenium, maila till info@convenium.se