PROGRAM 2020

Conveniums program 2020

Bokcirkel på Österlen: Vi läser Ibsen!

Start: Måndagen 27/4, Borrby kl 18.00

Ett spännande initiativ från Conveniummedlemmen Suzanne Dahn:
Vi läser Ibsen tillsammans, tre nyutkomna romaner efter fyra pjäser av författaren. Den första vi läser är Klas Östergrens ”Hilde”. Romanerna gestaltar med kraft de Ibsenska temana friheten, valen och det mänskliga falskspel som samhälle och samvaro kräver. Vi äter en soppa tillsammans och pratar om de existentiella dimensionerna i romanerna. Start måndagen 27/4 kl 18.00 hos Suzanne Dahn i Borrby, därefter troligtvis måndagar kl 18-20 var fjärde vecka. Minst 6 personer, max 10.
Kontaktperson: Suzanne Dahn, mejl: livpaosterlen@gmail.com, tel: 0708676117

 

 

Existentiell läsning
INSTÄLLD!

Lördagen 13 juni, kl 9.30-16.00, Baskemölla

Under en heldags workshop får ni möjlighet att dyka ner i skönlitteraturens rika möjligheter till igenkänning och bearbetning. Workshopen utgår från verket ”Vuxna människor”, en nyutkommen roman av norska författarinnan Marie Aubert som bör läsas som förberedelse innan kursen. Deltagarna läser och utforskar tillsammans i helgrupp och i mindre grupper de existentiella frågor som berättelsen/verket väcker. Vi undersöker också på vilket sätt berättelsen kan arbeta med ens egna minnen

Kursledare: Cilla Nauman, författare och översättare av ”Vuxna människor”.
Pris: 1500 kr (inkla lunch och fika). Anmälan via mail till cillaungerth@gmail.com samt inbetalning av kursbeloppet till Convenium på bg 5154-2918 eller swisha till 123 374 4125. Glöm inte ange namn, kurs och e-postadress.

 

Filosofi på allvar: IKIGAI – om livets mening och meningslöshet

OBS:  NYTT DATUM:
Lördagen 4 Juli, Baskemölla, 9.30-16.00

I Myten om Sisyfos ställer Albert Camus saken på sin spets när han skriver: ”När man beslutar sig om livet är värt att leva, besvarar man filosofins mest grundläggande fråga.” Frågan gäckar inte bara filosoferna utan berör i högsta grad gemene man. Inte minst i dessa orostider när våra enskilda liv förvandlas till siffror i epidemiologernas beräkningar ställs frågan på sin spets för var och en oss. Vad är viktigt för mig just nu och i längre perspektiv? Vad är jag orolig för och vad hoppas jag på? Heldagsseminariet kommer att ge filosofiska perspektiv i hur spörsmålet om livets mening kan formuleras samt ge deltagarna möjligheten till en personlig strukturerad reflektion kring livets kärnfråga. Vi kommer att använda oss av det japanska begreppet ”IKIGAI” som kan översättas med ”Meningen med mitt liv”.
Kursledare: Axel Carlberg, doktor i etik. Han har ägnat sitt liv åt existentiella frågor i egenskap av själasörjare, etiker, coach och även seniorkonsult inom ledarskap.
Pris: 1500 kr (vilket inkluderar lunch och fika).
Anmälan via mail till
axel.carlberg@upspring.se samt inbetalning av kursbeloppet till Convenium på bg 5154-2918 eller swisha till 123 374 4125. Glöm inte ange namn, kurs och e-postadress.

 

Själen, kroppen och sinnligheten
INSTÄLLD!

Lördagen 5 september, kl 9.30-16.00, Österlen (plats meddelas senare)

1600-tals filosofen René Descartes var en av de första som framförde att kroppen, sinnena och själen är uppdelade. Men är det verkligen så? Kanske är det tvärtom dvs att det ena förutsätter det andra och att allt hör ihop. På denna workshop får du möjlighet att dyka ner i kroppen och det sinnliga genom övningar, samtal, föreläsningar och medveten närvaro. Tanken är att bjuda in en eller flera personer som arbetar med kroppskännedom, sexologi samt författare eller tänkare i ämnet.

Kursledare: Elisabeth Wickström, leg psykoterapeut och vice ordförande i Convenium, m fl.
Pris: 1500 kr (inkl lunch och fika). Anmälan: Anmälan via mail till elisbethwickstrom@gmail.com samt inbetalning av kursbeloppet till Convenium på bg 5154-2918 eller swisha till 123 374 4125. Glöm inte ange namn, kurs och e-postadress.

 

Livsviktigt om döden: Allhelgona med Convenium, Österlen

Lördagen 31 oktober, Österlen, kl 9.30-16.00 (Skillinge teater)

Välkommen till en heldag om de ständigt aktuella och existentiellt oundvikliga ämnena om livets ändlighet: döden, döendet och sorgen. Dagen kommer att utforska vår mänskliga dödlighet genom föreläsningar, workshops och samtal. Under dagen kommer vi att behandla hur vi möter vår egen och andras död och bearbetar sorgen inom ramen för en grundad livsfilosofi. Allhelgonahelgen ger oss en utmärkt anledning att reflektera kring livets slut, brutna mänskliga band genom dödens intrång och minnens plats i våra liv. Vi hoppas att få se dig vid vår gemensamma reflektion kring dessa frågor under Allhelgona.

Kursledare: Axel Carlberg, doktor i etik, coach och seniorkonsult inom ledarskap samt och Jamie Woodworth, forskare från Palliativt Utvecklingscentrum i Lund.
Pris: 1500 kr (inkl lunch och fika). Anmälan via mail till Jamie Woodworth jwoodworth1479@gmail.com samt inbetalning av kursbeloppet till Convenium på bg 5154-2918 eller swisha till 123 374 4125. Glöm inte ange namn, kurs och e-postadress.

 

Existentiell samtalsserie: ”Det sant mänskliga”

Hösten 2020, Lund (datum meddelas senare)

Vi undersöker livets mest grundläggande dimensioner under fem höstkvällar; nämligen människan som kropp, som relation, som identitet och som andlig/existentiell varelse.

Samtalsledare Sofie Moritz Lemark, präst och leg psykoteraput, och Axel Carlberg (se ovan). Båda är styrelseledamöter i Convenium.
För mer information och intresseanmälan: moritz.sofie@gmail.com

För allmänna frågor om kurserna eller Convenium, maila till info@convenium.se