PROGRAM 2019

Conveniums program 2019

Existensfestivalen 2019
6-8 september, Kiviks kapell
Tema: ”Meningen?”

PROGRAM
BILJETTSLÄPP

Meningen har en självklar och central plats bland de existentiella frågorna. Vem har inte frågat sig, åtminstone någon gång i sitt liv: Varför finns jag till? Finns det mening med mitt liv?

Convenium bjuder in till Existensfestivalen 2019 då vi under tre sensommardagar fördjupar oss i filosofi, psykologi, forskning, musik, litteratur och naturupplevelser på vackra Österlen. I sällskap med andra tänkare och kännare får du en chans att stanna upp, reflektera, förundras och brottas med
en av de största och viktigaste frågorna vi har: ”Meningen?”

Vart är vi människor på väg? Och är det verkligen dit vi vill gå? I en tid av klimathot, polarisering, migration, ökad psykisk ohälsa bland unga och
rekordsnabb digitalisering som griper in i alla aspekter av vårt liv, är kanske meningsfrågan mer aktuell än någonsin.

Vad är egentligen meningen? Finns det en större universell mening, en inneboende drivkraft i allt som lever? Eller är det upp till var och en att skapa
mening i sitt liv? Och hur går vi då till väga för att finna denna mening och hålla den levande?

Var finns meningen? I våra hjärnor? I djupet av våra själar? Finner vi den i de andliga traditionerna, i filosofi, hos diktare, i konst eller musik? Vi söker – och finner – på olika sätt och på olika vägar. På Existensfestivalen har vi möjlighet att lära oss av varandra och kanske komma en bit på vägen.

Varmt välkomna! Biljettsläpp den 16:e maj!
För mer information:
info@convenium.se

Sponsorer:

Samarbetspartners:

Sommarföreläsningar Juli 2019 (LÄNK)

Kurs i kreativt skrivande, 3-4 maj 2019

Nu är det hög tid att anmäla sig till vår workshop i kreativt skrivande.  Du får under två dagar ökad kunskap om hur du kan använda skrivandet för att utveckla dig själv och andra i frigörande syfte. Kortare skrivövningar blandas med teori och samtal på ett lustfyllt och icke-presterande sätt. Workshopen riktar sig till dig som arbetar med människor och t ex är psykoterapeut, psykolog, samtalsterapeut, socionom, läkare, präst, sjuksköterska, och lärare.  Kursledare: Marianne Goldman  och Håkan Mattson. Mer information här.