MATZ HAMMARSTRÖM

Matz Hammarström
matz.hammarstrom@gmail.com

Matz bor i Gyllebo, tillsammans med sin hustru, i ett trähus med stor och vacker trädgård,
som får mer av hans tid nu sedan han dragit sig tillbaka från yrkeslivet. Under hans tid som
politiker och ledare inom statsförvaltningen stod frågor om miljö och långsiktig hållbarhet i
fokus. Han har också undervisat i filosofi och svenska på gymnasiet och i religionsfilosofi på
Lunds universitet. ”Det jag anser vara helt avgörande, både för vår framtid och för livet här
och nu, är att vi människor inser att vi är en integrerad del av livsväven, och inte står utanför
och över annat levande”.