EVA SELLECK

Eva Selleck

evaselleck@gmail.com

Eva bor på Drakamöllan och har arbetat inom utbildningssektorn under hela sitt yrkesverksamma liv, bl a som konstpedagog för unga vuxna med neuropsykiatriska diagnoser. De senaste åren har hon arbetat med ledarskapsfrågor och just nu med ett spännande ledarskapsprogram för människorättsaktivister från olika delar av världen. ”Jag har alltid intresserat mig för existentiella frågor”, säger Eva. ”Just nu funderar jag mycket över klimatkrisen och hur vi kan leva mer regenerativt, och vad som krävs för att vi ska se oss som en del av skapelsen mer än att bara från ett utanförperspektiv undersöka vårt förhållande till den.”