EVA LANDAHL

Eva Landahl

eva.landahl@outlook.com

Eva Landahl bor i Stockholm men tillbringar mycket tid på Österlen.

Eva  är utbildad socionom men ändrade efter några år riktning och blev journalist. Hon har lång erfarenhet som chef för  nyhets- och samhällsprogram och arbetar idag med att utveckla och bredda nyhetsjournalistiken i en mer konstruktiv riktning.

“En publicist och ansvarig utgivare får ofta hantera moraliska och etiska dilemman runt frågor som att utsätta och att vara utsatt. Jag funderar mycket över hur medias fokus påverkar människors liv och vägval. Vilken hänsyn vi visar varandra i utsatta lägen? Och vilket ansvar vi har att agera på det som händer?

Samtal har tagit en stor plats i mitt yrkesliv och jag tror på dess positiva kraft. Convenium innebär en möjlighet att fortsätta få dela och ta del av andras tankar och livserfarenheter.”