CILLA UNGERTH JOLIS

Cilla Ungerth Jolis

cillaungerth@gmail.com

Cilla Ungerth Jolis är en av grundarna till Convenium Österlen och har varit ordförande för föreningen sedan 2017. Hon är också initiativtagare och ansvarig för Existensfestivalen som anordnas vartannat år på Österlen. Cilla är leg psykoterapeut och handledare med egen mottagning i Lund och på Österlen. Förutom lång erfarenhet av psykoterapi har hon också haft ledande befattningar inom FN inom utbildning och information. Hon har förutom psykoterapi även akademisk bakgrund i litteraturvetenskap och internationell politik.

”Det existentiella spörsmål som upptar mig mest just nu är meningsfrågan. Vad är ett meningsfullt liv? Hur kan vi leva, den korta tid vi har här på jorden, så meningsfullt som möjligt?”