AXEL CARLBERG

Axel Carlberg

axel.carlberg@upspring.se

Axel Carlberg är doktor i etik och jobbar som coach, filosofisk praktiker och seniorkonsult inom organisationsutveckling. Han gillar att befinna sig, säger han, där ”ledarskapet står på spel.” Under 23 år var han munk och själasörjare, en erfarenhet som han ser som en stor tillgång då han mött människor i de flesta livssituationer. ”De existentiella frågorna finns som en röd tråd i det mesta jag gör,” säger Axel. ”Den fråga som uppehåller mig mest just nu är den radikala omställningen – både personligt och kollektivt – som måste till för att leva klimatneutralt.”Convenium kan vara ett viktigt forum för denna och andra frågor som måste utforskas på allvar. Han bor i Lund med sina två tonårsbarn men har en förkärlek för Österlen.