ANNETTE SIDEMO

Annette Sidemo
a@sidemocreative.se

Annette bor på Vik och har arbetat internationellt med kommunikation och konceptutveckling: som redaktions- och produktutvecklingschef, i egen kommunikationsbyrå, som föredragshållare och senast med kommunikation av innovationer och miljöfrågor på Tetra Pak.
”Det som upptar mina tankar och mitt engagemang nu är på många sätt antitesen till mitt
arbetsliv: Hur kan vi väcka förundran för det som är essensen med att vara människa? En
insikt att vi är alla beroende av varandra, att människan är en del av en helhet, inte
överordnad. Hur väcker vi en kärlek till allt levande som gör att vi vill skydda istället för
att förstöra? Det börjar med oss, med mig.”
Convenium är ett forum där dessa viktiga frågor får ta plats.