OM OSS

De stora frågorna bor inom oss alla. Vi söker mening, begriplighet och någonstans att höra till. Vi längtar, tvivlar, lider, leker och förundras.

Men i vår samtid tycks finnas ett underskott av mötesplatser för de existentiella frågorna. En chans att få utforska det stora, komplexa och förunderliga – utan att få färdiga svar.

Därför finns Convenium. För att skapa möjligheter till reflektion, inspiration och goda samtal kring de grundläggande livsfrågorna. Vilka är vi? Hur relaterar vi till varandra? Vad är ett gott liv? Och vad är meningen med alltihop? Vi är till för var och en som, oavsett ålder, bakgrund och erfarenhet, vill upptäcka och hålla de stora frågorna levande. Enskilt och tillsammans.

Styrelsen:

Eva Selleck

Eva Selleck
Ordförande

Matz Hammarström
Sekreterare

Axel Carlberg
Kassör 

Helena Thorfinn
Pressansvarig

Cilla Ungerth Jolis
Styrelsemedlem

Annette Sidemo
Kommunikation

Eva Landahl

Styrelsemedlem

Lars Mogensen

Styrelsemedlem