OM OSS

De stora frågorna bor inom oss alla. Vi söker mening, begriplighet och någonstans att höra till. Vi längtar, tvivlar, lider, leker och förundras.

Men i vår samtid tycks finnas ett underskott av mötesplatser för de existentiella frågorna. En chans att få utforska det stora, komplexa och förunderliga – utan att få färdiga svar.

Därför finns Convenium. För att skapa möjligheter till reflektion, inspiration och goda samtal kring de grundläggande livsfrågorna. Vilka är vi? Hur relaterar vi till varandra? Vad är ett gott liv? Och vad är meningen med alltihop? Vi är till för var och en som, oavsett ålder, bakgrund och erfarenhet, vill upptäcka och hålla de stora frågorna levande. Enskilt och tillsammans.

Styrelsen:

Cilla Ungerth Jolis
Ordförande

Eva Selleck

Eva Selleck
Vice ordförande

Christina Marschall

Christina Marschall
Sekreterare

Axel Carlberg
Styrelsemedlem

Marianne Greip

Marianne Greip
Styrelsemedlem