FÖR MEDLEMMAR

För medlemmar:

Ladda ner information angående fyllnadsval mars 2021: HÄR

Ladda ner dagordningen för årsstämman: HÄR

Ladda ner stadgarna för föreningen: HÄR

Ladda ner inbjudan till årsmötet 2021: HÄR

Ladda ner protokollet för årsmötet 2020: HÄR